Çekiç Parmak

YRD.DOÇ.DR. Ertan Yılmaz

Çekiç Parmak (Mallet Finger)

Çekiç parmak genellikle bir travma sonucu oluşan, parmak ucunun düşüklüğüyle karakterize bir tendon (ekstansör tendon) yaralanmasıdır. Spor esnasında parmak ucuna gelen künt bir darbe veya parmak ucunun bir yere takılması ile ani bir şekilde oluşur. En çok orta, yüzük ve küçük parmakta görülür, ancak her parmakta olabilir. Bunun yanında parmağın son eklemi üzerinde meydana gelen kesici cisim yaralanmaları sonucu da oluşabilir.

Çekiç Parmakta Şikayetler ve Muayene Bulguları

  • Parmak ucunun istense de kaldırılamaması
  • Parmak ucunda düşüklük
  • Parmak ucunun son eklemi üzerinde ağrı ve şişlik

Kesici cisim yaralanması sonucu oluşan parmak ucu düşüklüğünde, son eklem üzerinde açık yara görülür.

Çekiç Parmağın Tanısı

Hasta çaba sarf etmesine rağmen parmağın ucunu kaldıramıyorsa tendonun yapışma yerinde kopma kırıkları oluşabileceği göz önünde bulundurularak mutlaka röntgen incelemesi yapılır. Tendon kopması ve kopma kırığında şikayet ve muayene bulguları aynıdır. Muayene ve incelemeler sonucunda tendon kopmasına bağlı veya kopma kırığına bağlı oluşmuş çekiç parmak tanısı konulur.

Çekiç Parmak Tedavisi

Parmak ucunda düşüklüğe neden olan yaralanmanın açık, kesici bir cisimle oluştuğu görülürse ekstensör tendonun dikilmesi gerekir. Eğer künt darbeyle oluşan bir mallet finger söz konusu ise özel hazırlanmış veya bu deformite için yapılmış ateller hastanın parmağına takılarak parmağın düz durması temin edilir. Tendonun iyileşmesi için atelin 6-8 hafta süre ile bütün gün parmakta durması gerekir. Atel kullanımı ile yerine yerleşmeyen kırıklarda ameliyat önerilebilir.